Raadpleeg onze FAQ en ontdek alles wat u moet weten over warmtepompen.

Q?

Hoe werkt een warmtepomp?

A.

Een voor het verwarmen van een woning gebruikte warmtepomp haalt calorieën uit het natuurlijke milieu (lucht, kelder, grondwater enz.) en brengt ze over naar het verwarmingssysteem van de woning (vloerverwarming, ventilatorconvectoren en/of radiatoren). Deze bewerking vereist een elektrische compressor en het gebruik van een koelmiddel waarvan de toestandsverandering (damp of vloeistof) het mogelijk maakt de calorieën (warmte) die uit de omgeving gehaald werden naar de woning over te brengen. Een warmtepomp dekt bij voorbeeld 100% van de verwarmingsbehoeften van een woning door daarvoor slechts voor 25% elektrische energie te verbruiken, waarbij de overblijvende 75% uit de omgeving gehaald worden.
hoe werk een warmtepomp?

Q?

Waarom investeren in een warmtepomp?

A.

Met een warmtepomp benut u de calorieën die beschikbaar zijn in onze omgeving, zoals de lucht, het water of de aarde, en kunt u tot 75% van de energie die u nodig hebt voor uw verwarming gratis uit de natuur halen. Dat maakt het verwarmingssysteem zeer economisch en milieuvriendelijk.

Vergelijking verbruik warmtepomp t.o.v. gas en stookolie: Verbruik warmtepomp Source: ACA

Q?

Milieubescherming: geringe CO²-uitstoot

A.

De CO2-uitstoot van een warmtepomp hangt voornamelijk samen met de energie die nodig is voor de werking van de compressor. Als deze energie geproduceerd wordt vanaf een groene energiebron (bijvoorbeeld fotovoltaïsche panelen of windturbines), kunnen wij de impact van een warmtepomp op de omgeving aanzienlijk beperken.

Vergelijking van de CO2-uitstoot van een warmtepomp ten opzichte van klassieke ketels:

[table “” not found /]

Bron: Asbl EF4

Q?

Wat is de COP van een warmtepomp?

A.

De prestatie van een warmtepomp wordt uitgedrukt door de "Coefficient of Performance" of dus de prestatiecoëfficiënt (COP). De COP is gedefinieerd als de verhouding tussen de hoeveelheid energie overgedragen door de warmtepomp (warmte afgegeven in het gebouw) en de energie die verbruikt wordt voor het uitvoeren van deze energieoverdracht (energie gebruikt om de compressor te doen functioneren en die welke verbruikt wordt door de hulptoestellen). Hoe hoger de COP, hoe beter de warmtepomp presteert. Bron: "Energie Wallonie"

Voorbeeld van de COP (EN 14511) in functie van de buitentemperatuur en de temperatuur aan de uitgang van een warmtepomp WAMAK AW 13 EVI (65°C):

Voorbeeld van de COP (EN 14511) in functie van de glycoltemperatuur en van de uitgangstemperatuur van een warmtepomp WAMAK BW 11 (55°C):

Q?

De warmtepomp is uw bondgenoot om uw E-niveau te doen dalen!

A.

Wat de EPB betreft, hoe geringer de verwarmingsbehoeften, hoe voordeliger de warmtepomp.

Dit is een tabel met het resultaat van de (gemiddelde) E-waarde van de EPB-dossiers die binnenkwamen tussen 2007 en 2012.

Bron en voorwaarden: VEA

Q?

Hoe een warmtepomp te kiezen?

A.

Vooraleer te beginnen aan de installatie van een warmtepomp moet nagedacht worden over andere posten zoals de ramen of de isolatie om uw energieverbruik te rationaliseren. Om het type warmtepomp te kiezen dat het beste geschikt is voor uw situatie, is het belangrijk om rekening te houden met meerdere aspecten zoals: toestand van het gebouw, type bruikbare koudebron, beschikbaar budget enz. De volgende vragen zullen u daarbij helpen:

  • Gaat het om een nieuwbouw, of een renovatie?
  • Beschikken wij over voldoende grond?
  • Verdeling door verwarmingslichamen op lage temperatuur: vloerverwarming of via ventilatorconvectoren?
  • Ter vervanging van verwarmingsketel of als bijverwarming?
  • Bezitten we al een fotovoltaïsche installatie?
  • Welk gebruik: verwarming, SWW of gecombineerd?

Zoek HIER een installateur.

Q?

Welk type onderhoud moeten we voorzien en over welke periode?

A.

De onderhoudskosten van warmtepompen zijn erg laag doordat er geen schoorsteen geveegd moet worden en ook geen brander onderhouden, maar, zoals voor elke verwarmingsinstallatie, is het aan te raden om een periodiek onderhoudscontract af te sluiten (over het algemeen jaarlijks) om de prestaties van de hele installatie te verzekeren, met inbegrip van de hulptoestellen van de warmtepomp.

Q?

Met welke randvoorwaarden moet rekening worden gehouden bij de installatie van een warmtepomp?

A.

Zoals elke thermische installatie moet de warmtepomp gekozen en geïnstalleerd worden door een vakman. De belangrijkste randvoorwaarde voor een lucht/water-warmtepomp is de geluidshinder die de buiteneenheid zou kunnen veroorzaken. Voor de geothermische warmtepompen is het de beschikbaarheid van een voldoende groot stuk grond voor de installatie van de koudebron.

Ce site utilise Google Analytics pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs et améliorer l'expérience de visite. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données par Google Inc.
Accepter
x